Abielu ja raha. Kõigist vaenlastest, mis ründavad abielu turvalisust ja intiimsust, rahaprobleemid on kõige hävitavamad. Fakt on see, et need on number üks põhjus, miks paarid lahutavad. Teisest küljest, üks suurima potentsiaaliga õnnistus abielus on finantskasu, mida see suudab pakkuda. Statistika põhjal vaadatuna, abiellunud paarid on paremal järel finantsiliselt kui üksikud või lahutatud inimesed. Kuid tõde on see, et enamus abikaasasid näevad raha väga erinevalt.

Abielu.raha.finantsid_b

Üks kõige intrigeerivam uuring, mida ma olen lugenud sel teemal, oli tehtud dr. Kenneth Doyle’i poolt, kes on Minnesota Ülikooli finants-psühholoog. Dr. Doyle võttis selles uurimuses kokku, et on neli peamist “rahakeelt”, mida inimesed räägivad. Teiste sõnadega, sinu rahakeel määrab, kuidas sa näeb raha ja kasutad raha, et ennast väljendada.

TUNNE ÄRA OMA RAHA STIIL

Esimeseks grupiks on “Sundija.” “Sundija” jaoks raha võrdsustub selle edu kaitsega ebakompetentsuse hirmu vastu. Sellise inimese jaoks kompetents on mõõdetud kogutud rahahulgaga.

“Sundijad” suhtlevad armastusega, näidates seda, mida raha on teinud, et õnnistada ja parandada elu nende ümber. Selle rahakeele nõrkuseks on see, et “Sundijad” võivad üleliia sõltuda rahast ja nad kalduvad olema rohkem materialistid.

Järgmine keel on “Analüütik.” Selle inimeste grupi jaoks raha tõrjub probleeme ja kaost. Nad on finantsiliselt hästi organiseeritud ja nad head pikaajalised raha planeerijad. “Analüütikud” suhtlevad armastusega, kogudes raha ja vaadates tuleviku heaolu poole ja huvituvad inimestest, kellest nad hoolivad.

Selle grupi nõrkus on see, et “Analüütikud” võivad olla järeleandmatud ja juriidilised, mis puudutab eelarve pidamist ja rahaprobleeme.  “Analüütikutega” koos olevatele inimestele on omane tunda end vähem tähtsamana kui raha. “Analüütikud” võivad ebarahvusvaheliselt suhelda, hoolimata teiste tunnetest, kuna neil on konservatiivne finantslik hoiak.

Kolmas rahakeel on “Lahke.” Suhted ja inimesed on keskkohal “Lahkete” finantssoovides. Nende jaoks raha tähendab armastust ja kiindumust. Raha puudumine tähendab nende jaoks võimetust näidata armastust. “Lahked” suhtlevad armastusega, jagades seda, mis neil on neile, kes neid ümbritsevad, eriti perekonda ja sõpru.

“Lahkete” nõrkuseks on heldus ja heasüdamlikkus, nad on tihti viletsad rahaga ümber käijad, kellel puudub pikaajaline planeering ja finantsstruktuur.

“Ilmekatele” raha on vastuvõtmine: selle eest saab austust ja teiste poolt kiindumust. See varustab ihaldatud inimestega suhte alused. “Ilmekad” väljendavad armastust ostlemisega, ostes ja raisates, et saavutada vastuvõtt kindla grupi poolt. Selline keel võib olla kasutatud negatiivsel viisil, et peita valutundeid, ebakindlust ja ebakompetentsust. Selle asemel, et Jumalat usaldada, “Ilmekad” võivad täielikult rahast sõltuda, et lahendada probleeme ja vaigistada hirme.

Miks on kõik see tähtis? Oma finantskeele mõistmine võib aidata peatada kaklemisi raha pärast ja tegelikult viia terve suhtlemiseni. See võib samuti aidata sul hinnata fakti, et see, mida sa võid tõlgendada rahalise nõrkusena oma abikaasas, võib tegelikult olla nende püüdlus väljendamaks armastust sinu vastu.

FINANTSIDE KONTROLL

Üheski abielus ei tohiks olla ühepoolseid otsuseid. Jumal lõi abielu kui partnerluse kahe võrdse vahel. Seega, mees ei tohiks kunagi domineerida oma naise üle. Olla kodu pea ei tähenda olla domineerija ja kontrollija. Kodu peaks olemine tähendab initsiatiivi enda peale võtmist ja olemist Kristuse sarnane juht oma laste ja naise heaolu nimel. Tõeline armastus on ohverdav ja isetu.

Mehed pole ainsad, kes kalduvad domineerima. Naised võivad olla sama kontrollivad, kui asi läheb rahaasjadeni. Mõned naised usuvad, et nad suudavad teha paremaid otsuseid, mil teised naised võivad näha oma meest kui vastutusvõimetut, kui asi on rahaasjades. Mõlemal juhul saab olema probleem. Ole ettevaatlik, et mitte mõista kohut teineteise nõrkuste üle. Kohus on tõsine probleem ja see saab looma põlgust ja austusepuudust sinu abikaasa suhtes ja see saab kahjustama sinu suhet.

Pilt täiuslikust abielus on kaks sulast armastuses. Sinu ja sinu abikaasa jaoks tõeliselt saada “üheks” armastuses, selleks sa pead alistuma oma individuaalsele kontrollile ja töötama jagatud kontrolli all.

Esimene viis, kuidas seda teha, on luua koos eelarve. See on kõige ennetavam viis pareerida argumente ja vältida püüniseid, mida teie erinevad rahalised vaated võivad luua.  Töötades läbi eelarvet, lubab see rahalistel erinevustel olla arutatud enne raha kulutamist. See annab sulle seade, mis ei ole pingutatud rõhuvate rahaliste vajaduste ja tahete poolt  ja asetab su õigele väljale.

Mõned inimesed tunnevad ebakindlust, kui nad on erimeelel oma abikaasaga. See on normaalne omada erinevusi, nii kaua kui sa pühendud koos töötama. Fakt on see, et see on kasulik sulle kui on erinevad rahakeeled, kuna siis on sul väga erinevad tugevused ja nõrkused, mis aitavad varustada tasakaaluga sinu rahaasju. Sa ei pruugi alati olla nõus, kuid seda peaks alati mõistma, et sa saad tulema ühisele otsusele. Ole valmis loobuma mõnest alast teineteisele, kuid kõige enam palveta ja palu Jumalat, et Ta annaks sulle tarkust.

Õpetussõnad 22:7 ütleb meile: “Rikas valitseb vaeste üle ja laenaja on laenuandja ori.” Ma ei arva, et see tähendab seda, et me ei tohi laenata, vaid see hoiatab meid võlaköidikute eest. Paarid, kes võitlevad rahaasjade üle, on tihti üle pea võlgades. Kui võlamakse, mis on kohustus iga kuu, ületab nende võime maksta, kohutav stress on asetatud abiellu. Mina soovitan, et sa võtaksid sammud, et vältida ja lahendada võlapüünised.

Esiteks, ära ole Jumalale võlgu. Malaki 3 käsib meil kümnist maksta, milleks on sinu sissetulekust 10% ja see kuulub Jumalale. Sa röövid Jumalalt, kui sa ei maksa kümnist ja sa jääd ilma õnnistustest, mida Jumal soovib sulle anda. Jumal ei vaja sinu raha, kuid Ta tahab sinu süda. Need kaks on omavahel lähedalt seotud. Anda Jumalale näitab, et sa usud, et Jumalal on autoriteet finantsalal ja asetab sellega Ta sinu poolele. Vastuseks sinu sõnakuulekusele, näidates üles usaldust Tema vastu, Jumal tõotab avada taevaluugid ja valada sind õnnistustega üle ootuste.

Järgmiseks, säästa ja ela oma vahendite ulatuses. Kui sa ei säästa, sa ei ole oma vahendites. Sa peaksid olema suuteline kümnist maksma ja maksma vajalike asjade eest, ilma et võtaksid võlgu. Säästmine aitab kindlustada tulevikku ja seega annab kindlustunde.

Laena targasti ja ettevaatlikult. Ole kindel, et sa suudad tagasi maksta selle võla, ilma üle pingutamiseta. Väldi krediidi võlgu, mille intress on kõrge ja ostetud asjad on tavaliselt kiiresti väärtust kaotavad. Mil sa pead laenama maja või auto jaoks, tee kindlaks, et sa saaksid parima intressimäära ja et maksaksid selle võla võimalikult kiiresti tagasi.

Ära ole uhke ega pelglik – otsi finantsnõu. Jõukaimad inimesed on kõige kärmemad palkama finantsnõunikke. Inimesed, kes maadlevad finantsidega, on tihti ähvardatud välismõjutuste eest ja ei otsi abi. Kui sa oled tõsises võlas, sa vajad abi. See ei lähe minema püüdluste ja plaaniga. Ei loe, kes või mis lõi sinu olukorra, sinu jaoks on abi ja lootus olemas. Inimesed, kes on valmis õppima, on need, kes saavad jagu rahamuredest.

Jumal tahab, et sa naudiksid elu õnnistusi. See on meie palve, et sa otsiksid Teda oma finantside jaoks, sa saaksid leidma kindlustunnet, rahu ja tröösti.

Jimmy Evans

 

Kirjakohti mõtisklemiseks:
1.Timoteose 6:10
Õpetussõnad 3:9
Luuka 12:34
Malaki 3:8-10
Matteuse 6:33

Loe veel lis: RAHAASJAD – finantsid
Usk.ee
Usk avab ukse

 

Loe lisa meie lehelt ABIELU kohta

Vaata ka meie ABIELU teemalisi videosid ja