Eestpalvekett - Eestpalvering

Armas eestpalvetaja!

Meie palvekett palveosaduspalvering on tegelikult veidi varjatult töödanud tänaseks juba mitmeid aastaid. Meile on regulaarselt saadetud eestpalvesoove, millede eest on palvetatud ja neid ka Jumala ette viidud. Neid on südames kantud ja neid ei ole kergelt võetud. Soovime luua gruppi inimesi, kes võtaks südameasjaks online eestpalvete kandmise Isa ette, kes näeb – teab ja aitab, kui me Tema poole hüüame! Ring sümboliseerib kaitset – tuge – tara, me ümber on inimesed, kes vajavad just palvetuge ja kes ei ole või ei ole osanud vms. veel endale kogudust leida aga nad pöörduvad kristlaste poole – aidake mind – kas te saaks minu eest paluda!

“Ma manitsen siis nüüd kõigepealt tegema palveid, palvusi, eestpalveid, tänupalveid kõigi inimeste eest” 1.Ti.2,1

Julgustame kaaskristlasi, palvegruppe ja kogudusi läbi murdma Texsase Jacki palvemudelist – “Jumal õnnista mind, mu naist ja mu koera! Aamen”. Kutsume meie palveseinalt leitud eestpalveid välja printima ja viimaks kristlaste osadusse. Samuti võid kopeerida ja kleepida (copy+paste) sulle südamesse läinud palvesoove E-maili ja neid saata oma kallitele usukaaslastele.

Meie eestpalveseinal kuvatakse vaid eelnevalt modereeritud – heaks kiidetud eestpalveid. Moderaatoril on antud üsna vabad käed ning teatud punktid, mida ta oma töös järgib, et eristada tõde – livba palvesoovidest (mida paraku netis kipub üsna ohtralt olema – kellelgi on igav).  Ideaalis me eeldame ja ootame, et konkreetne abivajaja siiski ise sisestaks oma palvesoovi, see on üks Jumalik printsiip, kui erandjuhtudel võib siia lisada ka väga raskes olukorras või katkiläinud inimeste kurbasid lugusid, et me võtaks hoolt ja vaeva neid oma südames kanda ja palves meelde tuletada!

Samuti näeme me vajadust ning meie visoon on abivajajad siiski suunata kohalikku kogudusse – see on Jumala plaan, et inimene leiaks oma kodukoguduse ja saaks istutatud Jumala aeda – õuedesse ning hakkaks seal kasvama. Samuti on inimeste eludes väga palju probleeme ja sidumisi jms. milledest neil tuleb välja kasvada, just sp. on hädavajalik kristlik osadus, kohalik kogudus, pastorid – ülevaatajad jms. Seega selline 100% online nõustamine ei ole kunagi ideaalne lahendus, see on nii puudulik. Kuid ärme unusta, et meie maal on inimesi, kelledel pole mitte ühtegi kristlasest tuttavat, kellele anda teada, kas sa saaksid palvetada minu eest! Samuti tean ma mitmeid kristlasi, kelledel ieo le ei kristlasest sõpru või palvegruppi, kus öelda – kas sa palvetaks mu eest! Kurb aga tõsi!

Palve - Palvetama - Palvetage

Soovime, et sa võtaks ja loeks vastutustundega antud eestpalvesoove. Minul isiklikult on tavaks saanud, et kui ma kuulen kristlikus raadios eestpalve saadet, siis kui ma tegelen mingi muu asjaga vms. siis ma panen selle saate kinni, kuna eestpalve – inimeste hädad ja mured ei ole meelelahutus. Ära toida lihtsalt oma uudisHIMU ja ära loe pelgalt igavuse peletamiseks neid eestpalveid, vaid võta neid kui abipalvet – kellegi appihüüdu – kellegi märguannet, et ta vajab oma elus TUGE – ABI!

Otsime tehnilist võimalust ka eestpalvesoove omakorda kommenteerida, nii saab ka eestpalvetajatele anda nõu või midagi südamelt jagada! See on hea viis, kuidas vahel veidi täpsustada või vajaduste sasipuntras inimesele anda ehk nõu, et sa ei vaja 110 küsimusele vastust alusta n. Jumalaga rahu leidmisega, siis tulevad järgnevad asjad.

Kui taevaisa armu annab, siis loodame avada millalgi ka piika aega töös olnud PalveMail keskonna, kus saab tellida palvesoove E-mailile ja SMS-ile. Soovitame ka raamatuid: Palvetav kristlane

Kl.4,12 “Teid tervitab Epafras, kes on teie seast, Kristuse Jeesuse sulane, kes alati võitleb teie eest palveis”

Jumal õnnistagu kõiki eestpalvetajaid!

KristlikMeedia

====================================================

eestpalve - eestpalved - palved

Seni liitunud eestpalve partnerid:

Kogudus /palvegrupp / nimi                kus – kui tihti – millal palvetatakse

Elava Jumala Kogudus –  vajadusel pühapäevastel koosolekutel võetakse selleks aega

Siin võib olla ka sinu koht…

 

Nimekiri ei ole kellegile näitamiseks või eputamiseks vaid eestpalve soovide lisajatele ka konkreetne lubadus, et me palvetame teie palvesoovide pärast!

Soovid liituda palveosadusega – palveringiga, saada oma soov meilile: palvemail [ät] usk.ee Kirjuta veidi kes oled, mis koguduses käid ja mida soovid teha (sinu panus). Palveketiga liitumiseks ei kaasne mingit kohustust, samuti kui ei soovita siis siia nimekirja sind/teid ka ei lisata! Samuti ei ole kohustus 100% kõigi eestpalvete eest kogu aeg paluda vaid vastavalt võimetele ja enda südametunnetusele! Soovi korral lisame sinu/teie E-maili eestpalve E-mail listi! E-mail listi saadetakse kord nädalas meile laekunud palvesoovid nimekirjana.

====================================================