ettevaatust-vaimne-maailm

Kas vaimudega mängimine on ohutu? Mis juhtub, kui kutsuda vaime enda kodus välja? Kelle nime ja meelevalda kasutades saavutad sa alati võidu?

Taldrikuga ennustamine – surnutega vestlemine. Ettevaatust, see võib avada pimeduse jõududele su ellu uksed!

Okultsed alad
Siin tuleb juttu vaid osadest nähtustest ja asjadest, mis on rohkem või vähem okultismi ja pimeduseriigiga seotud. Valiku olen teinud selle järgi, millega ise kokku olen puutunud. Teie kogemused ja praktika võivad olla erinevad.

Videod
Peaksime rohkem valima seda, mida oma silmade kaudu oma pähe laseme. Me saame täis seda, mida vaatame. Me hakkame ka käituma selle kohaselt, mida vaatame. Sageli ei saa me arugi, kust saame eeskujud igapäevaseks käitumiseks. Uurijate hinnanguil on tubli kolmandik laialt levinud koduvideotest okultse suunaga. Vaimude väljakutsumist ja üleloomulike jõudude tegevust kirjeldatakse tihti, vampiirid, kodukäijad ning muu säärane on ühelt poolt kasutusel põneva süzee ülesehitamiseks, teisalt aga reklaamivad omal viisil saatana riiki. Neis püütakse mõnikord muljet jätta, et pimeduseriik polegi nii kole ja paha ja seal võib naljagi saada ning pimedaid jõude saab oma kasuks tööle panna.

Amuletid, ripatsid, talismanid, fetišid, ikoonid, võluesemed…
Neid kantakse kaasas (kaelas) või hoitakse kodus (aidas, toas, köögis…). Seda põhjustab ebausk, et need võivad pakkuda teatavat kaitset omanikule. Kaitsvat väge oodatakse materjalist (vaskraha pidi artriiti vältima, kuldrõngastel pidi olema ka hea mõju jne), kujust (ristisümbolist otsivad paljud ebausklikud üleloomulikku kaitset), sellest, mis sinna peale on kirjutatud või võlusõnadest, mis sinna peale on loetud. Mõnikord usutakse, et asjakeses elab «vaim».

Surnute ja esivanemate vaimud
Mõnikord usutakse, et need külastavad teatud aegadel (näiteks surma järel või surma aastapäevadel) teatud kohti. Sageli arvatakse endil olevat mõne kadunud esivanema vaimu mõju või ka needus. Neid surnuid kutsutakse välja ning püütakse neilt informatsiooni saada, seda nimetatakse nekromantiaks.

Astroloogia
Astroloogia põhineb uskumusel, et tähtede, planeetide ja muude taevakehade asend, eriti just täpselt inimese sünnihetkel, lubab määratleda ja optimaalselt planeerida selle inimese tulevikusündmusi, analüüsida tema iseloomu. Meetodit esitatakse teaduslikuna, sest arvutamise juures kasutatakse matemaatilisi meetodeid, graafikuid ja keerukaid tabeleid. Tähtede ja taevakehade liikumise vaatlemisel võib kasutada uusimat tehnikat, andmete analüüsil kasutatakse arvuteid, sünniandmete põhjal koostatud vaatlustulemustesse ehk horoskoopidesse põimitakse psühholoogide tähelepanekuid inimtüüpide ja nende käitumisviiside kohta.
Astroloogia nõrk koht on veendumus, et taevakehade mehaanika inimsaatusi võib mõjustada. Seda pole võimalik tõestada ei teoreetiliselt ega eksperimentaalselt.

Astraalnähtused
Fenomen põhineb uskumusel, et inimese füüsilisest kehast on eraldatav astraalne keha ehk hing, mis ka surma järel, aga ka transis ja «enesest ära olles» inimesest võib eralduda. Meediumid väidavad, et nad saavad oma astraalkeha eraldada ka oma tahte kohaselt. Seda toimetatakse ka LSD ja mõnede muude tugevate narkootikumide abil, mõned on seda läbi elanud joogaseansside või meditatsiooni ajal. Enesest ära olles nn astraalmaailmas viibides võivad meediumid informatsiooni koguda, mida siis hiljem jagatakse.

Ennustamine
Tulevaste sündmuste kohta informatsiooni hankimine üleloomulikul viisil ja selle edastamine. Astroloogia on üks ennustamise vorm. Seda püütakse teha ka käejooni uurides (hiromantia, linna bussijaamas võid seda teenust mõne krooni eest saada), kaarte (nii erilisi Taroki kaarte, kui ka tavalisi mängukaarte) erilisel viisil ladudes ja tulemusi tõlgendades, unenägusid seletades (on ilmunud terved entsüklopeediad asjade seletamiseks), selgeltnägemise teel (paranormaalne võime tulevikku näha), vaimude ja surnute küsitlemisel. Ennustamisel on sobilikud igasugused abivahendid, olgu kristallkuul, kohvipaks, ka kulli-kirja viskamine või selle keerulisem vorm – geomantia, kus suvaliselt mahavisatud esemete asendi järgi püütakse midagi teada saada.

Numeroloogia on üks ennustamise vorm, kus inimese nimi ja sünniandmed teisendatakse numbriteks ja neid tõlgendatakse.

Oomeniteks nimetatakse ennustamist ebatavaliste ja kontrollimatute nähtuste järgi -ilmastiku- ja atmosfäärinähtused pilvede või välgu kuju, virmalised, kuu halo jne).

Maagia
Püüd kasutada kurjade vaimude väge või sellega manipuleerida. Mustaks maagiaks nimetatakse vaimude kasutamist pahaks otstarbeks, valgeks maagiaks aga nende kasutamist nn «heaks» otstarbeks.

Ouija tahvel
On tuntud ka taldriku abil ennustamise all. Tahvlil on tähestik ja vastused «ei» ja «ja». Seansist osavõtjad panevad käed taldrikule ja lasevad sellel liikuda mööda tähti ja vastuseid.

Satanism
Saatana kummardamine. Sellel on sageli rituaalne vorm, mis põhineb pea peale pööratud katoliiklikul jumalateenistuse vormil. Ka vormeleid lausutakse tagurpidi ladina keeles, esineb inimohvreid, vere joomist, elavate või surnute vägistamist. Mida suurema perverssusega keegi välja tuleb, seda kõrgem «ordinatsioon».

Meediumid
Ekstravõimetega tervendajad ja selgeltnägijad. Sageli on nende tegevus segatud ristiusu elementidega ja rahvameditsiiniga. Nende ravimeetodite üleloomulik osa on enamasti okultse päritoluga.

Vaimulik-kehalised harjutused
Üks levinumaid harjutuste süsteeme on jooga. Algselt oli iga asend seotud teatud jumaluse teenimisega (hinduismis ja budismis) ning oli määratud teatud vaimureaktsiooni esilekutsumiseks. Jooga harjutuste eesmärgiks on olnud kaasa aidata enda ühendamisega brahmaaniga ehk olematusega, mis on hinduismi ülim püüd. Tänapäeva Läänemaailmas on püütud joogat esitada puhtalt kehaliste harjutustena, ent ka jooga religioossed ja vaimuliku juured on nende harjutustega alati kaasa tulnud.

Siia võiks veel paljugi lisada, ent esialgu piisab sellest.

Kallakud ohtlikus suunas
Jumal tahab, et me oleksime teadlikud saatana ohtlikest mõtetest, et ta ei saaks meid petta (1Kr 2:11). Saatan, kui oma olemuselt väärjumal, õhutab inimesi jumaldama ja kummardama ükskõik mida, ainult mitte tõelist Jumalat. Olgu selleks raha, jalgpall, oma lapsed, margikogumine või muu asi. Paljudes neis asjades, mis võivad meie elus saada nii tähtsateks, pole midagi valet iseenesest, kuid valeks saab meie suhtumine neisse.

Teine kallak, kuhu kurat meid ahvatleb, on teadmatus ja ükskõiksus. Kurat on valetaja algusest ja kõigi valetajate isa, ütleb Piibel (Jh 8:44-45). Kui me jääme valede juurde, siis me ei peta mitte üksnes teisi, vaid ka iseennast (1Jh 1:8). Teatav enese-ja teistepettuse vorm on silmakirjalikkus. Silmakirjaliku inimese elu on jaotatud kolme ossa: esimene osa on see, mida inimene tegelikult oma sisemuses usub, teine osa on see, mida ta väidab end uskuvat ja kolmas osa on see, kuidas see inimene tegelikult elab. Esimene ja kolmas osa on teineteisega vastavuses – meie tegelikud uskumused määravad meie käitumise. Aga meil on teatav mall, kuidas me tahame välja paista. Silmakirjalikel inimestel on lõhe selle vahel, kes nad püüavad näida ja kes nad tegelikult on, eriti kontrastne.

Suur osa okultistlikust kraamist on pakitud teaduslikku, kunstilisse ja isegi kristlikku pakendisse või tundub lihtsalt süütu mängu ja meelelahutusena. Saatan püüab oma kaupa müüa nime all, mis ei vasta sisule. Muidugi pakub saatan oma tooteid ka neile, kes soovivad saada teadlikult sedasorti kaupa.

Mässumeel ja vastupanemine Jumala tööle on eriliselt soodne pinnas saatana tööks. See on otseselt saatana tegevusala, kes ei taha näha muud, kui et Jumala tahe ei teostuks. Uhkus on mässumeelsuse sugulane ja samuti saatanlik iseloomujoon, mis ei sobi kristlasele. Meile ei meeldi, kui meid õpetatakse ja oma uhkuses arvame, et oleme ise kõige targemad. Samuti viib uhkus meid mõttele, et «selles» asjas saame me ometi ka ilma Jumalata hakkama. Saatan püüab alati selliseid üleolekukomplekse ergutada.

Amoraalsus ja patt on asjad, mis sillutavad teed okultismile. Patt on petlik (Hb 3:l3) ning patutegija ei taju sageli, kui suures ohus ta on ning arvab, et asjad polegi nii hullud. Saatan ergutab sedasorti asju tagant. Patt teeb igal juhul inimesele kahju ja kui seda ei võideta Kristuses, siis lõpeb see igavese surmaga.

Mõistagi sekkumine teadlikult okultsesse sfääri toob kaasa orjastavad tagajärjed. Kristlastel tuleks selliste asjade eest hoiduda ning soovitada ka teistele niisugustest asjadest kõrvale hoida.

Allikas

Paranda meelt nõidusest ja maagiast ning tule Elava Jumala juurde. Jeesus on Tee, Tõde, Elu!

 Usk.ee – kristlikud kodulehed

TV7 – taevas TV