Jumala-kaitse-abi

Kas oled vahel mõelnud, et kas Noa tundis ka ennast vahel kehvasti või lollisti, et teeb seda kõike mida Jumal käskis – suur osa sellest nö. “usus sõnakuulelikkus” ehk selle tulem on näha alles mingi aja jooksul.

Ka meie ajal on Jeesuse järgimine (maailma meelest) ja Jumala kutsumine põllusse peidetud varanduse sarnane. Hoia silmad VARANDUSEL ja see kasvab su sees! Piibel mainib, et ta oli õiguse kuulutaja, st. võime arvata, et ta ka kuulutas inimestele ja seletas miks ta seda laeva ehitab. Piibel ütleb:

“Usu kaudu sai Noa ilmutuse sellest, mida veel ei olnud näha, ja ehitas pühas kartuses laeva oma perekonna päästmiseks; ja selle kaudu ta mõistis hukka maailma ning sai selle õiguse pärijaks, mis tuleb usust.” Hb. 11:7

Tea, et Jumala otsimisel on tasu, igaüks saab nii selles elus, kui ka tulevases elus oma palga!

Ta tegi seda pühas kartuses! Võime sama eeskuju ja mudelit leida kristlikus vagas eluviisis, mida Piibel meile õpetab. Kas tunned vahel, et miks ma seda kõike teen ning milleks, näe nemad seal ja mujal, justkui saavad ilma Jumalata palju paremini hakkama jms. Taavet oma lauludes toob välja selle õelate hea käekäigu teema, aga pane tähele armas sõber, et see mis täna tundub korras olevat ei pruugi seda enam olla homme. Just nagu, õelad õitsevad ja nende käekäik on parem, kui õigetel. See tundub sulle – meile vahel nii, JS mainitseb meid:

“Seepärast ajage jälle sirgu lõdvad käed ja halvatud põlved ja õgvendage teerajad oma jalgadele …”  Hb. 12;12-13

Tõeline varjupaik on siiski sinu elus just Jumala läheduses. Sa ise pead taeva luukide alla minema, see on konkreetne koht ja justnimelt eluviis su elus. Aitab hoiakutest, õpetustest ja palvetest, mis on suunaga, et sina nihutad taevaluuke, kus sulle meelepärane on! Jeesus rääkis, et sa sured endale, ärkad Jumalale ning võtad oma risti – kas sa oled täna Jumala kutsumises – tegemas, mida Tema tahab ja ootab sinult? Tõeline varjupaik on Tema tahtes ja isegi, kui täna tundub, et asjad tunduvad vastupidised, siis sa vaid oota ja vaata mida Jumal saab tegema!

Kirjakohti mõtiskluseks:
 
Õp 11:31 Vaata, õigele tasutakse maa peal, saati siis õelale ja patusele!
 
Ps 32:10 Õelal on palju valu, aga kes loodab Jehoova peale, seda ümbritseb heldus!
 
Ps 37:10 Natuke aega, ja õelat ei ole enam; sa vahid tema aset, aga teda pole kuskil!
 
Ja see on VT “taeva tõotus”: Ps 37:34 Oota Jehoovat ja hoia tema teed, siis ta ülendab sind, et sa pärid maa; ja sa näed, kuidas õelad hävitatakse!
 
Vali millisel poole sa olla tahad?

# vend Antti

Usk.ee
Usk avab ukse