Mis on halloween?  Oktoobri lõpus maailmas laialt tähistatav Halloween on ehitatud üles surmale ja hirmule.

halloween-kristlane-kristlased-kirik

Et mõista, mis on halloween, on tarvis teada selle sügispüha ajalugu.

Suurbritannias tähistati seda kui rahvuspüha, Druids’i sügisfestivali. Umbes 200 aastat enne Jeesuse sündi ülistasid nõiad ja maagid sellel pühal loodust. Algupäraselt pidutseti 31. oktoobril suve lõpetuseks surnute jumala Samhain’i auks. Druids’id uskusid, et sellel päeval kutsus Samhain kõik kurjad hinged, kes möödunud aasta jooksul olid hukka mõistetud, tagasi elama loomade kehadesse. Usuti, et Samhain muudab nad vaimuks, kummituseks, haldjaks või nõiaks.

Traditsioonile vastavalt pöördusid need surnud kurjad hinged halloweeniööl tagasi kummitusena paika, kus nad kunagi olid elanud. Praeguste elanike jaoks pidi ainus viis nendest vabanemiseks olema toidu panemine kummitustele ning nende sisselubamine koju selleks ööks. Kui seda ei tehtud, hakkas kummitus hiljemgi tüütama.

Druids’idel oli teisigi traditsioone, mida tänapäeval järgitakse. Kardeti musta kassi, sest arvati, et halba teinud inimene muutub kassiks. Arvati, et kass on halb. Nende eemalepeletamiseks kaunistasid Druids’id kodusid nõidade, haldjate ja muu sarnasega ning ülistasid muid ebajumalaid.Lisaks sellele, et 31. oktoobrit nimetati halloweeniks, oli see vana aasta õhtu keltide ja anglosakside jaoks. Ohverdati vilja ja loomi kurjade vaimude eemale hirmutamiseks. Mõnikord toodi isegi inimohvreid: anti kas iseenda elu või ohverdati teine.

Mõned inimesed on arvanud, et halloween on tähtis vaid seetõttu, et selleks nimetatakse katoliku kõigipühakutepäevale  kristlastest pühakute auks eelnevat õhtut. Ingliskeelsest nimetusest kõigi pühakute päeva kohta (Eve of All Saints, the Eve of All Hallows, All Hallows’ Eve või Hallow Even) kasvaski välja sõna hallowe’en (halloween).

kõigipühakutepäev-halloween-nõidus

Kõigipühakutepäeva tähistamist alustas 700. aastal paavst Boniface Neljas. Algselt tähistati seda kevadel, esimesel pühapäeval peale nelipühipäeva. Paavst Gregorius Kolmas (valitsemisaeg 731-741) viis selle 31. oktoobrile, et lisada paganate pühale kristlikku mõju, sest uskupöördunud keldid pidasid vanast harjumusest seal päeval pühi edasi. Kui katoliku kirik oma misjonäre põlisrahvaste juurde saatis, julgustati misjonäre kohalikke kombeid kristlike terminitega ja kombetalitustega ümber nimetama ja mõtestama.

Nii sattusidki kõigipühakutepäev ja halloween ühele päevale, mõlemal puhul ju austatakse surnuid.

Lapsevanemad peaksid olema väga tähelepanelikud halloweeniga seotud «süütute nipsasjakeste ja meelelahutustega», mida lastele sel ajal pakutakse. Halloween on üles ehitatud surmale ja hirmule.

Kaasaegsed nõiad ja «targad» usuvad, et see öö on kõige sobilikum igat liiki deemonliku tegevuse jaoks. 5, Moosese 18:10-11 Jumal keelab osaleda  igas okultses tegevuses või nõiduses. Hiljem, Uues Testamendis öeldakse hoiduda igat liiki kurjast (1 Tessaloonika 5:22).

Kristlastena ei peaks me tähistama halloweeni, pigem teadma, et 31. oktoober on päev, mille Isand on teinud (Laul 118:24).

Me ei pea midagi kartma, sest Jumal ei ole meile andnud hirmu vaimu (2 Timoteose 1:7). Lapsevanemad peaksid õpetama lapsi uskuma Jumalasse. Otsusta, et räägid tõelist Jumala Sõna, mitte muinasjutte, mida maailm oma lastele pakub – Jumala Sõna aitab lastel kasvada Isanda kartuses (Efeslastele 6:4).

Siin on palve, mida võid paluda oma pere üle Halloweeni ajal:

«Isa, ma tänan Sind, Jeesuse nimel, et Sina saadad Oma Sõna täide. Ma tänan, et võin oma perega elada Kõigekõrgema kaitse all ja ükski kuri ei taba meid. Isa, Sina oled meie varjupaik ja kindel mäelinnus. Ei taba õnnetus meid ega lähene häda meie elupaigale, ei taba meid ükski haigus ega õnnetus. Sa annad oma inglitele erilise käsu valvata igaüht meist. Inglid on leerina meie ümber. Isand, ma õpetan oma lapsi käima teel, mida nad peavad käima ja vastavalt Sinu Sõnale isegi vanas eas ei lahku nad Sinu teedelt. Ja ma seon kuradi püüdlused mõjutada mu lapsi sellel ajal.Isa, Sina oled meie kindlus ja tugevus. Sina hoiad meie jalgu püünise eest ja varjatud hädaohu eest. Kui heidame magama, annad Sa meile rahuliku une. Isa, Sina kaitsed meie perekonda, Jeesus on meie kaitse!»

Kenneth Copeland
Inglise keelest Margit Jürgens

Allikas: Eesti Kristlik Nädalaleht Nr 37 (okt 2002)