Palve perekonna eest. Usu Issandasse Jeesusesse, siis saad päästetud sina ja su pere. Ap 16:31 Kui paljud meist on lugenud seda Piibli kirjakohta õhates ja öeldes: “Kui see oleks ometi tõde minu elus. Kui minu usk Issandasse tagaks, et kogu mu perekond saab päästetud!”


perekond-laps-lapsed-mees-naine-poordumine-palve-usule-arkamine

“Mida ma pean tegema, et ma päästetud saaksin?” küsis Filipi vangivalvur Pauluselt ja Siilaselt, selle järel, kui Issand oli neid vang¬las üleloomulikul viisil ahelatest vabastanud. “Usu Issandasse Jeesusesse, siis saad päästetud sina ja su pere!” vastasid nad (Ap 16:31). Sellest õhtust alates uskusid nii vangivalvur kui kogu tema pere.

Paulus lisas kristlastele lootust, kui ta kirjutas, et uskmatu mees või naine saab pühitsetud uskliku abikaasa läbi. ”Muidu oleksid teie lapsed rüvedad, aga nüüd on nad pühad” (1Kr 7:14).
Embkumb vanematest võib rääkida Joosua kombel Jumalaga kogu perekonna nimel: “Aga mina ja mu pere, meie teenime Issandat” (Jo 24:15).

Kogu perekonna päästmise juured pärinevad Vanast Testamendist. 2.Moosese raamatu 12 pt.-s andis Jumal juhtnöörid paasapüha veetmiseks, kui Ta rääkis iisraellastele kavatsusest viia neid Egiptu¬sest välja: “Võtku iga pereisa endale tall, üks tall perekonna kohta” (2Ms 12:3). Talle veri uksepiitadel hoidis Issanda valituid hukatuse eest nendes majades. Tänapäeval me teame, et Paasatall on Jeesus Kristus ja et meie oleme vaimulikud iisraellased. Kui meil on õige suhe Temaga, siis kehtivad Tema tõotused ka meie perekonna kohta.
Samuti nagu muinasaegsetel juutidel, tuleb ka meil hoida Tema sõna oma perekonna ees. “Tuleta neid meelde oma lastele ja räägi nendest kodus” (5Ms 6:7). Kui me seda teeme, saame veendunult loota, et Jumal täidab oma osa ja tõmbab meie lapsed enese poole.

Ka teine Vana Testamendi kirjakoht kinnitab lootust meie perekonna suhtes. “Mina valan oma Vaimu kõige liha peale” (J1 2:28,29). Joel räägib poegadest ja tütardest, noortest ja vanadest inimestest ja teenijatest ehk siis tervetest perekondadest.
Kui me loeme: “Teile ja teie lastele on antud see tõotus” (Ap 2:39), tuleb meil meeles pidada, et see viitab nii meie praegusele perekonnale, kui ka tulevastele sugupõlvedele.

Kui vanemad tõid väikseid lapsi Jeesuse juurde, et Ta paneks oma käed nende peale, siis takistasid jüngrid neid seda tegemast. Jeesus vastas: “Laske lastel minu juurde tulla ja ärge keelake neid, sest selliste päralt on Jumala riik”, ütles Ta. ”Tõesti ütlen ma teile, kes ei võta Jumala riiki vastu nagu laps, ei pääse sinna sisse” (Mk 10:14,15).
Jeesus kaisutas lapsi, pani oma käed nende peale ja õnnistas neid.
Selline “õnnistamine” oli juutidel kombeks suurel lepituspäeval. Vanemad tõid beebid ja suuremad lapsed koguduse vanemate ja kirjatundjate juurde õnnistamisele ja palusid nende eest eestpalvet.
Võibolla mõtlesid jüngrid, et Jeesus tahtis sellise kombe lõpetada. Aga Tema ütles: “Laske neil tulla, ärge takistage neid”. Jeesus võttis lapsi vastu ja õnnistas neid. Teatud mõttes kinnitas Jeesus seda vaimulikku lepingut, mille Jumal oli teinud laste vanematega, tunnistades lapsed perekonnalepingu osalisteks.

perekond-jumal-kirik-kristlane-usk

Nii sünnib ka meiega, kui me oleme kuulekad Jumala Sõnale. Järgnevad salmid on julgustanud paljusid palvetavaid vane¬maid. Palu, et Jumal teeks need salmid sinule tõelisteks.

1. “Teile ja teie lastele on antud see tõotus ja kõigile, keda eales Is¬sand, meie Jumal kutsub” (Ap 2:39).
2. “Sinu lapsed on kõik Jahve õpilased ning su lastel on suur rahu” (Js 54:13).
3. “Mina valan oma Vaimu sinu seemne üle ja õnnistuse sinu võsude peale” (Js 44:3).
4. “Õigete järglased päästetakse” (Õp 11:21).
5. “Ta päästab ka selle, kes ei ole süütu; sind päästetakse tema käte puhtuse tõttu” (Ii 22:30).
6. “Ja niisugune on minu leping nendega, ütleb Jahve: Minu Vaim, kes on sinu peal ja minu sõnad, mis ma olen pannud sulle suhu, ei lahku sinu suust ega su laste suust, ega su lastelaste suust, ütleb Jah¬ve nüüd ja igavesti” (Js 59:21).
7. “Aga Jahve arm püsib igavesest igavesti neile, kes teda kardavad ja tema õigus lastelastele” (Ps 103:17).

Raamatust: Palveta laps Jeesusele – Quin Sherrer

 

Usk.ee
materjale usklikele

 

=============================

Palveta laps Jeesusele

Autor     Quin Sherrer

Millised on su soovid laste – lastelaste – suhtes? Et nad hakkavad uskuma Jeesusesse? Et nad tulevad toime maailmas, mis on kuri ja kalk? Et nad õpivad elama armaust? Et nad annavad andeks ja neile antakse andeks? Selle raamatu on kirjutanud ema. Ema, kes tundis oma laste kõiki tundeid, mis on tuttavad igale lapsevanemale. Emana koges ta kiiresti, et oma jõud ei olnud piisav ei tagamaks laste turvalisust ega veenmaks neid käima kitsal teel. Järele jäi palve avatud uks ja Jumala tõelised võimalused. Aga – kuidas palvetada oma laste eest? Kas võivad mõned palved olla tõhusamad? Autor hakkas küsitlema emasid nende eestpalvetöö suhtes oma perekondade eest. Ta kuulas teiste palveid. Ta õppis ise palvetama. Selles raamatus jagab palvetav ema oma kogemusi. Ta käsitleb ühise eestpalve tähendust, palvet Vaimus ja usus. Ta selgitab erinevust palvetades uskmatute või Jumalast loobunud laste eest. Ta haarab kinni sellistest teemadest, nagu palve laste sõprade, kasvatajate, kodu rajanud laste ja lastelaste eest. Käsitletud on ka palvevajadus veel sündimata laste, krooniliselt haigete ja surevate laste eest.

Quin Sherreril on ajakirjaniku kraad Florida Riiklikust Ülikoolist. Tema ja ta mees, NASA kosmoseuuringute insener, on kolme täiskasvanud lapse vanemad.

Osta raamat siit või siit