PALVEHELMED, ROOSIKRANTS, ROOSIPÄRG JA NEITSI MAARJA KUMMARDAMINE ON JUMALATEOTUS

Palvehelmed on saatanlik valeõpetus, mida pole kuskil Jumala Sõnas mainitud ja õpetatud. Mind kurvastab, et nii paljud inimesed on tõmmatud konksu otsa ja uputatud sellesse saatanlikku Rooma Katoliku religiooni õpetusse. Ma ütlen „saatanlik õpetused“, kuna need ei baseeru Piiblil, vaid pigem traditsioonidel ja ebausklikel muinasjuttudel (nagu Fatima).

Järgnevas artiklis olev rasvane tekst on leheküljelt www.catholicity.com artiklist „The Fifteen Promises of the Rosary“ (ehk „Palvehelme viisteist lubadust“). Ma kavatsen ümber lükata need valed Piibli abiga. Minu reageering saab tavalises kirjas.

PALVEHELMED, ROOSIKRANTS, ROOSIPÄRG JA NEITSI MAARJA KUMMARDAMINE – loe lisa siit

Palvehelmeste viisteist lubadust

Meie Leedi tegi lubaduse kristlastele, kes ustavalt palvetavad helmestega:

•  Kõigile neile, kes palvetavad pühendunult minu helmestega, ma luban minu poolset erilist kaitset ja suurt armu.

Kõlab uhkelt, kuid mis on see „eriline kaitse“ ja mis on see „eriline arm“. Kõne on odav, sa pead meile rohkem mainima selle kohta. Ja mis asi on selle „minu helmestega“? Kui palvehelmed kuuluvad Maarjale, siis kuhu Jumal mahub siin pildis? Kogu oma aja ma olen veetnud katoliku religiooni lahkamisel, üks asi on väga selge mulle… Rooma katoliiklased on läbinisti hävitatud mõistuselt, ihult ja vaimult „õnnistatud neitsi Maarjaga“, mil Jeesus Kristust aga ignoreeritakse. Pole isegi vaja kihla vedada, et kui sa jälgid ükskõik millist katoliku jumalateenistust, sa näed Maarja ülistamist taevani, kuid mida Piibel ütleb selle praktiseerimise kohta? Piibel õpetab…

„Seepärast on Jumal tõstnud ta kõrgemaks kõrgest ja annetanud talle selle nime, mis on üle iga nime, et Jeesuse nimes nõtkuks iga põlv nii taevas kui maa peal kui maa all…“ – Filiplaste 2:9,10.

Kuula ükskõik millist Rooma katoliku teenistust ja kõik, mida kuuled, on Maarja, Maarja, Maarja! Piibel õpetab, et AINULT Jeesuse Kristuse nime tuleb ülistada, kuna üheski teises nimes POLE päästet…

„Ja kellegi muu läbi ei ole päästet, sest taeva all ei ole antud inimestele ühtegi teist nime, kelle läbi meid päästetaks.“ – Apostlite Teod 4:12

•  Need, kes jäävad püsima deklamatsiooni minu palvehelmestega, saavad mõne erilise armu osaliseks.

Kuskil Piiblis ei mainita sellist rumalust. Jumal ei juhendaks meid kunagi midagi etlema; vastupidi, Jumal mõistab hukka sellise tegevuse…

„Palvetades ärge lobisege nii nagu paganad…“ – Matteuse 6:7

Katoliiklus on nii paganlik kui vähegi olla saab! Ma hiljuti vaatasid grupp nunnasid laulmas palvehelmestega EWTN kanalil (the Eternal Word Television Network katoliiklastele). Nad jätkasid laulmist…

Maarja, Taeva Kuninganna…me palvetame sinu poole

Maarja, kõigi pühakute Kuninganna…me palvetame sinu poole

Maarja, inglite Kuninganna…me palvetame sinu poole

Maarja, püha roosikrantsi Kuninganna…me palvetame sinu poole

Ja nii edasi…see kestis mitmeid minuteid.

Irooniline on see, et ma saan tihti e-maile katoliiklastelt, kes paindumatult eitavad, et nad palvetavad Maarja poole. Mida? Kuid milleks sa pead siis seda eelnevalt mainitud laulu? Need nunnad etlesid ühte ja sama asja…“Maarja, millegi Kuninganna…me palvetame sinu poole.“ Nad tõepoolest palvetavad Maarja poole! Vaata pilte

Kallis rahvas, palun ÄRGE olge petetud kuradi poolt, Rooma katoliiklus on otse põrgu sügavikest. Jeesus Kristus on AINUS Tee taevasse, mitte õnnistatud neitsi Maarja. Veel enam, Maarja ei jäänud neitsiks (mis on vastupidine lakkamatule katoliikliku religiooni õpetusele neitsi kohta). Palun ärge laske petta end katoliiklaste kahepalgelise jutuga. Üks hetk nad tunnistavad, et Maarja ei ole tee taevasse, kuid kui lugeda lubadust number 5, nad õpetavad, et palvetades palvehelmestega Maarja poole, garanteerib tee taevasse. Jumal ei mängi sõnamänge nagu katoliiklased teevad; Jumal ütles seda, mida Ta ka mõtles ja me pigem peaksime kuulama Teda või muidu… Roomlaste 3:4 ütleb: „…Jumal on tõemeelne, aga iga inimene valelik…“

•  Palvehelmed on väga tugev soomusrüü põrgu vastu; see hävitab pahed, vabastab patust ja peletab eemale ketserluse.

Hunnik valeõpetust! Kas sa tõesti usud, et 59 helme loendamine ja rist palvehelmeste küljes pakub midagi muud peale aja raiskamise? Jeesus ei õpetanud kunagi sellist rumalust. Piibel ei õpeta meid kunagi helmeid loendama või palvetama palvehelmestega. Matteuse 6:9-13-s Jeesus õpetas meile, kuidas palvetada…

„Teie palvetage siis nõnda: Meie Isa, kes sa oled taevas! Pühitsetud olgu sinu nimi! Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal! Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev! Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele! Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast! Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.“

Jeesus ütles: „Teie palvetage siis nõnda…“ Jeesus ei öelnud meile, mida täpselt palvetada, kuid Ta õpetas meid nõnda palvetama. Ma küll ei näe siin mingit Maarja poole hüüdmist. Jumal tahab, et me Teda kummardaksime, et kummardaksime Tema head ja täiuslikku nime. Jumal tahab, et me otsiksime esmalt Jumala kuningriiki (Matteuse 6:33) ja Jumala tahet meie ellu. Jumal tahab, et me oleksime patte kahetsevad, alandlikud ja teistele andestavad. Jumal tahab, et me palvetaksime, et võiksime vältida kiusatusi (et me käiksime Vaimus). Jumal tahab, et me kiidaksime Teda ja uhkustaksime Tema suuruse ja väe üle. Kui see palve teha lihtsamaks, sa saad kaks asja:

Jumal on kõik ja me vajame meeleheitlikult Jumalat.

Rooma katoliiklased rumalalt ja patuselt LISAVAD Maarja sinna nimekirja. Jumal EI võta vastu ühtki kummardust, mis sisaldab Maarjat või kedagi teist.

Samuti ei saa palvehelmestega palvetamine eemale peletada ketserlust, kuna see ise on ketserlus. Piibel õpetab, et ketserlus on paljastatud Jumala Sõna valguses (Laulud 119:105). Piibel on „lamp“ sinu jalgadele, et valgustada sinu rada. Jumala Püha Vaim on juht „sind juhtimaks kogu tõesse“ (Johannese 16:13). Kui mingi õpetus ei mahu Piibli parameetrite vahele, siis see on ketserlus! Kui sulle ei meeldi see, siis see on nii ainult selle pärast, et sa EI usu Piiblit. Palvehelmestega palvetamine ainult raiskab aega ja pahandab Jumalat.

•  Palvehelmed panevad vooruslikud ja head teod õitsema ja omandavad hingedele kõige külluslikumad jumalikud armud. See tõmbab inimese südant maailma armastusest ja selle tühisusest eemale ja tõstab inimest igaveste asjade ihaldamisse. Et hinged saaksid ennast pühitseda sellisena.

Ma tahan, et sa näitaksid neid väiteid kuskil Piiblis olevat. Piibel õpetab Johannese 17:17-s: „Pühitse neid tões: sinu sõna on tõde!“ See on Jumala Sõna, mis pühitseb meid (lahutab meid maailmast ja liidab Jumalaga). Katoliiklus ülendab palvehelmed Jumala Sõnast kõrgemale. Palvehelmed ei saa sind pühitseda. Kuidas saab olla pühitsetud mingite lihtsate ülesütlemiste poolt? Termin „Olgu tervitatud Maarja“ EI ole isegi mainitud Piiblis! Mitte ühtki korda! Mõtle hetke sellele.

•  Need, kes usaldavad ennast mulle palvehelmeste kaudu, ei saa hukkuma.

See on üks kõige Jumalat teotavam väide, mida ma eales olen kuulnud. Katoliiklik religioon õpetab, et need kes usaldavad MAARJAT PALVEHELMESTE kaudu, ei saa hukkuma. See on Saatana räpane vale. Piibel õpetab…

„Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.“ – Johannese 3:16

Me võime palvetada miljonite palvehelmestega ja usaldada Meie Leedi Fatima’t (Maarjat) kogu oma südamest, kuid sa SAAD minema otse põrgusse kui sa sured ja oled silmitsi Jumala kohtumõistmisega. Jumal saatis oma Poja siia maailma, et maksta seda hinda, lunaraha, meie paljude pattude pärast. Jeesus Kristus oli teinud pääste saadavaks kõigile inimestele ning kõik, mida sa tegema pead, on hüljata igasugune valeõpetus ja aseta 100% oma usust ainult Kristusele, mitte Katoliikluse Suurele Hoorale. Muide, Maarja (Jeesuse ema) ei ole suur Hoor, Rooma katoliku kiriku Maarja on Suur Hoor. Rooma katoliiklus on loonud Maarjast KOLETISE, mis on suur vale. Valeõpetused nagu „Maarja taevaminek“, „Maarja rikkumatu eostus“ ja „Maarja lakkamatu süütus“ on Saatana väljamõeldud valed, mida pole kuskil Piiblis leida.

•  Kes iganes etleb minu palvehelmestega pühendunult, peegeldades salapäras, ei saa kunagi olema vaevatud ebaõnne poolt. Ta ei saa kogema Jumala viha ega saa hukka minema surres ettevalmistamata. Patused saavad olema muudetud; õiglus saab püsima armus ja pälvib igavese elu.

Ohoo! Rääkides häbematust valest! See on äärmuslik katoliiklik jumalateotus Püha Jumala vastu. Ükski patune ei saa olema muudetud palvehelmestega eteldes! AINUS lootus päästele on AINULT Jeesuse Kristuse kaudu…

„ See ongi mu Isa tahtmine, et igaühel, kes näeb Poega ning temasse usub, oleks igavene elu, ja viimsel päeval mina äratan ta üles.“ – Johannese 6:40

„Kunagi ei saa olema vaevatud ebaõnne poolt“? Jälle, see kõlab uhkelt, kuid see lihtsalt EI OLE tõde. Katoliiklased kannatavad ebaõnne all nagu iga teinegi inimene. Me elame langenud maailmas ja kannatused on lihtsalt osa meie igapäevasest elust, oled sa siis kristlane või mitte. Kristlane olemine ei tee elu ilmtingimata kergemaks, kuid see teeb elu paremaks, kuna Issand Jeesus Kristus on su kõrval kogu aeg. Mis ajast sai Maarjast superstaar? See kindlasti ei juhtunud Piiblis. Rooma katoliiklus ja isegi luterlased häbiväärselt ülendavad Maarjat äärmuslikele tasanditele, mida POLE õpetatud Pühakirjas. Maarja oli patune, kuid vooruslik inimene, kes oli valitud Jumala armust olema Kristuse ilmale tooja. Maarjal pole mingit erilist tunnustust Jumala silmis. Maarja EI OLE „Jumala ema“, Jumalal pole ema. Maarja oli Jeesuse Kristuse ema, kuid lihaks saanud jumalikkusel ei ole ema. Jeesus Kristusel POLNUD maist isa, vaid sai viljastatud Jumala Püha Vaimu ime läbi. Maarja oli hea ja austatud naine, kuid ta oli ikka põrgut vääriv patune, just nagu iga teine vooruslik naisterahvas, kes on Jumala laps.

•  Need, kes on tõeliselt ustavad minu palvehelmestele, ei saa surema ilma Kiriku sakramendita.

Kas sa ei näe, et Vatikan kirjutas selle prahi? Fatima on suur Pettus ! Katoliiklik religioon on kõvasti raha teenimas miljardites dollarites rumalatelt inimestelt, kes on järgimas ebapiibellikku inimeste traditsiooni. Nii et, nüüd Maarja on sulle ütlemas, et sa vajad sakramente selleks ja kui sul neid pole, siis ei garanteerita sulle mingit taevast. Niiviisi katoliku religioon delikaatselt volitab sakramente. Kas sa ei märka seda pettust kõiges selles? Iga katoliiklane, kellega ma olen rääkinud, ütlevad, et sakramendid pole olulised päästeks, kuid must-valgelt kirjas olev katoliikluse õpetus räägib vastupidist. See on haletsusväärne.

•  Need, kes on ustavad etlema minu palvehelmestega, saavad omama oma elu ajal ja surres Jumala valgust ja Tema armu küllust ja saavad jagama õnnistatute väärtusi.

Näita seda kohta mulle Piiblis. Muide, ma pole kunagi kuulnud katoliku preestrist, kes julgustaks inimesi ise oma Piiblit lugema. Piibel on SUURIM VAENLANE Rooma Katoliku Kirikule.

•  Ma saan kiirelt vabastama puhastustulest hingi, kes pühendunud minu palvehelmestele.

Piiblis POLE mingit õpetust puhastustule kohta. Rumal rikas mees Luuka 16-s suri Kristust tundmata ja läks otse põrgusse, et kannatada piinasid. Jeesus ei öelnud kunagi, et see on tähendamissõna (nagu Ta alati tegi, kui Ta rääkis tähendamissõnadega). Sõnasõnalisi nimesid kasutati (Laatsarus, Aabraham). Ei olnud, et „kindel mees“ „kindlas kohas“, detailid olid spetsiifilised. Piiblis pole mingit õpetust ajutisest karistuskohast.

•  Minu palvehelmeste lapsed saavad nautima taevas suurt au.

•  See, mida sa palud minu palvehelmestega, seda sa ka saad.

•  Neile, kes propageerivad minu palvehelmeid, ma tõotan abi kõigis nende vajadustes.

Need eelnevalt mainitud Meie Leedi Fatima (Maarja) lubadust on täielik praht, mida pole kuskil Piiblis leida. Jeesus ütles meile, et me palvetaksime Isa poole Tema nimel ning ei mingit Maarja mainimist. Kust katoliiklik religioon üldse tuli sellisele mõttele? See kindlasti ei olnud Piiblist. Kas inimeste tehtud varajaste katoliku isade õpetused on siis tõesti kõrgemad Jumala Sõnast? Vatikan usub seda .

On vastik vaadata, kuidas miljonid inimesed on suremas nälga üle maailma, mil Vatikan on ehitud kõige peenemate ornamentide, dekoratsioonide ja riietustega. Mil preestrid on joomas kullast karikatest, lapsed paljudes riikides on joomas mudast vett jõgedest, kuhu inimesed ja loomad ennast kergendavad. Tõetus number 12 ütleb, et Maarja saab „abistama kõigis vajadustes.“ Huvitav, kui palju väikseid lapsi, kes on nälgimas, on toidetud katoliikluse Maarja poolt. Igale inimesele on selge, et katoliiklus võtan rohkem raha sisse kui välja annab. Meie Leedi Fatima on valetaja!

•  Ma olen omandanud oma Pojalt, et kõik roosikrantsi vennaskonna liikmed saavad oma eestkostja, elus ja surmas, kogu taevalikus kohtus.

•  Need, kes ustavalt etlevad minu palvehelmestega, on minu armastatud lapsed, Jeesuse Kristuse õed ja vennad.

•  Pühendus minu palvehelmestele on eriline märk saatusest.

Jällegi, Pühakirjas pole kuskil mainitud sellist nõmedust. Pühendus palvehelmestele on märk vaimsest pimedusest ja valest usust. Need, kes etlevad palvehelmestega, on kummardamas Jumalat kasutult, õpetamas inimeste pärimusi…

„Aga Jeesus ütles neile: «Kui hästi on teist, silmakirjatsejatest, ennustanud Jesaja, nõnda nagu on kirjutatud: «See rahvas austab mind huultega, nende süda on aga minust kaugel. Ilmaaegu nad teenivad mind, õpetades õpetusena inimeste käskimisi.» Te jätate kõrvale Jumala käsu ja peate inimeste pärimust.» Ja Jeesus ütles neile: «Kui osavasti te teete Jumala käsu tühjaks, et aga kindlustada oma pärimust!“ – Markuse 7:6-9

Ma loodan, et sain sind natukenegi aidata, et aitasin sul avada silmad nende valede juures, mida Rooma katoliiklus levitab. Ma tõesti ei taha kellelegi halba; vastupidi, ma varusin aega selle artikli kirjutamiseks, et HOIATADA inimesi, et katoliiklik religioon on hunnik valet, mille aluseks on inimeste traditsioonid mitte Jumala Sõna.

Kui sa tahad saada taevasse Piiblis mainitud teed pidi, siis sa pead uuesti sündima !

Järgnev informatsioon on leida www.catholic.org: (nagu eelnevalt, minu kommentaarid on tavalises kirjas).

Ma olen lisanud järgneva informatsiooni, et aidata sul mõista palvehelmeid, kui sa pole kindel, kuidas see kõik töötab. Ma pakun, et mida rohkem sa mõistad palvehelmeste kohta, seda kergem on seda paljastada Piiblit kasutades. Uskumatu on see, et roosikrantsi palve ajal (palvehelmed), katoliiklane palvetab 53 korda kiitust Maarjale! Iga „tervitus Maarjale“ on 42 sõna pikk. 42 X 53 = 2226 sõna ainult Maarja ülistamiseks! Pühendunud katoliiklane, kes palvetab roosikrantsi iga päev, ülistab Maarjat aasta jooksul 812490 sõnaga. See on ebajumalateenistus! Kuigi mõned võivad väita, et pool Maarja kiitusest on Piibli salmid, siis see on kindlasti omast kontekstist välja kistud. Jeesus KUNAGI ei õpetanud meid Maarjat selliselt tunnistama. Jumal KUNAGI ei palunud meil tunnistada Maarjat selliselt. Maarja isegi ei eksisteerinud Vanas Testamendis, kuid Baabüloni valejumal „Taevakuninganna“ eksisteeris (Jeremija 7:18;44:17-19,25). Katoliiklased isegi viitavad Maarjale kui „Taevakuningannale.“

————————————————————————————————-

PALVEHELMED, ROOSIKRANTS, ROOSIPÄRG JA NEITSI MAARJA KUMMARDAMINE – loe lisa siit

————————————————————————————————-

Püha roosikrants

„Samm sammult“ juhend roosikrantsi palveks

Samm 1. Alustades roosikrantsi ristiga: alusta nagu kõikide teiste palvete puhul Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. (Tehes samal ajal risti märki)

Samm 2. Üksikul helmel risti kohal, palveta apostli usutunnistust. See ning kõik roosikrantsi palved on mõtisklevad palved.

Samm 3. Järgmine helmeste kobar on kolmest helmest, „Kiitus Maarjale“ palve on vaja lausuda nendel kolmel helmel. Palveta 3 Kiitust Maarjale, samal ajal mõtiskledes kolmel jumalikul voorusel: usul, lootusel ja armastusel/armul.

Samm 4. Järgmisel helmel, mis on üksik, tunnista esimest jumalikku mõtiskelu salapära. Näiteks, kui on esmaspäev, ütle et esimene rõõmus salapära on „paastumaarjapäev“, siis palveta „Meie Isa“ palvet.

Samm 5. Nüüd jõuad esimese kümnendi juurde ehk kümnest helmest koosneva kimbu juurde. Nüüd palveta 10 Kiitust Maarjale, mil mõtiskled esimesel salapäral, näiteks: paastumaarjapäev.

Samm 6. Pärast kümmet Kiitust Maarjale sa oled lõpetanud esimese viiest kümnendist, mis annavad kokku roosikrantsi palvehelmed. Nüüd sa jõuad järgmise üksiku helmeni, kus palveta…Ülistus Isale…siis (samal helmel) palveta Oo Minu Jeesus…siis (samal helmel) kuuluta järgmist salapära. Näiteks: kui on esmaspäev ja sa palvetad rõõmsat salapära, siis teine rõõmus salapära on katsumus. Sel ajal palveta Meie Isa…

Samm 7. Nüüd sa jõuad teise kümnendi juurde. Nüüd palveta 10 korda Kiitus Maarjale, samal ajal mõtiskledes vastavale salapärale.

Samm 8. Jätka roosikrantsi palvet sama moodi kuni lõpuni. Kui sinu plaan on palvetada roosikrantsi (üksik salapära seeria) viienda salapära lõpus, siis sa tule tagasi ühenduskoha juurde, kus kõik kümnendid liituvad palvehelmeste alumise osaga, mis sisaldab risti. Kui sa jõuad ühenduskohta, otsusta ise, kas sa soovid öelda või mitte järgmist roosikrantsi või lõpetad. Kui sa otsustad öelda järgmise roosikrantsi, siis lihtsalt kuuluta järgmist salapära ja jätka. Kui sa soovid lõpetada, siis lihtsalt lausu Austus Isale, Oo Minu Jeesus, Meie Isa palve ja lõpeta roosikrants Kiitus Pühale Kuningannale ja tee risti märk…

Erinevaid roosikrantsi palveid umbkaudses järjestuses nagu palvetakse roosikrantsis

APOSTLI USUTUNNUSTUS: Ma usun Jumalasse, Kõikvõimsasse Isasse, taeva ja maa Loojasse Jeesuses Kristuses, Tema ainusündinud Poega, meie Issandat; kes sai viljastatud Püha Vaimu poolt, sündinud Neitsi Maarjast, kannatas Pontius Pilaatuse all, löödi risti, suri ja maeti maha, Ta laskus põrgusse; kolmandal päeval Ta tõusis surnuist; Ta läks Taevasse, istub Kõikvõimsa Isa Jumala paremal käel, sealt Ta saab mõistma kohut elavate ja surnute üle. Ma usun Pühasse Vaimu, Pühasse Katoliku Kirikusse, pühakute vennaskonda, pattude andestamisse, ihulikku ülestõusmisse ja igavest elu. Aamen.

MEIE ISA: Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu Sinu nimi; Sinu riik tulgu, Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev; ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Aamen.

DOKSOLOOGIA: Kiitus Isale, Pojale ja Pühale Vaimule. Nii nagu oli alguses, nii on praegu ja saab olema, maailm ilma lõputa. Aamen. (See palve on valikuline ja võib öelda pärast kõike Kiitus Isale…)

Oo mu Jeesus, halasta meie peale. Andesta meile me patud. Päästa meid põrgutulest. Võta kõik hinged taevasse, eriti need, kes enam vajavad armu. Aamen.

Kõik oli korras kuni selle hetkeni. Hakkab pihta jälle see Maarja värk. Maarja ei ole lepitaja meie ja Jumala vahel nagu katoliiklased on seda temast teinud. Piibel selgelt õpetab, et on AINULT Üks Lepitaja Jumala ja inimese vahel – Issand Jeesus Kristus…

„Sest üks on Jumal, üks on ka vahemees Jumala ja inimeste vahel: inimene Kristus Jeesus.“ – 1.Timotoese 2:5

KIITUS MAARJALE: Kiitus Maarjale, täis hiilgust, Issand koos sinuga, õnnistatud oled sa kõigi naiste seas ja õnnistatud on sinu ihu vili, Jeesus. Püha Maarja Jumala Ema, palveta meie patuste pärast nüüd ja meie surmatunnil. Aamen.

On patt paluda Maarjal palvetada meie eest, mil Piibel SELGELT õpetab, et Jeesus Kristus on AINUS Lepitaja Jumala ja inimese vahel (1.Timoteose 2:5). Armastatute rääkimisest, kes on taevas, selles pole midagi valet, kuid nemad ei saa meiega rääkida või olla vahemeheks Jumala ja meie vahel. Kui me tahame midagi Jumalalt, me peaksime minema ainult Issanda Jeesuse Kristuse juurde. Kogu katoliikliku saatanliku õpetuse alus paluda Maarjal palvetada meie pärast, on see, et ta väga kallis ja hinnaline Jumalale. Kellelgi pole erilisi privileege Jumala ees. Katoliiklased usuvad, et Jeesus on memmekas, kes keerutatud ümber Maarja sõrme. Mida Maarja tahab, seda Maarja saab! Mul läks hiljuti süda pahaks, mil ma uurisin luteri usku . Luterlased ja katoliiklased mõlemad usuvad, et Jumal ei saanud tulla maale lihaks saanuna ilma et oleks saanud Maarjalt luba. Täielik jumalateotus! Ma kirjutan neid artikleid põhjusega, kuna katoliku ja luteri religioon on mõlemad valereligioonid, juhtimas põrgutulle ja hukatusse!

KÜMNENDI PALVE: (palve preestritele): Jumal, meie Isa, palun saada meile pühad preestrid, kõik pühaks ja armulauaks Jeesuse südamele, kõik kurblikuks ja puhtaks Maarja südamele, ühenduses püha Joosepiga. Aamen.

SALVE REGINA (Kiitus Taevakuningannale): Kiitus Pühale Kuningannale, Halastuse Emale, meie elu meie armsus meie lootus. Sinu poole me hüüame, vaesed pagendatud Eeva lapsed; sinu poole me suuname oma ohked, leina ja nutmise selles pisarate orus. Pööra siis, kõige hiilgavam kaitsja, oma armu täis silmad meie poole ja pärast seda meie pagendus näitab meile sinu üsa õnnistatud vilja, Jeesust. Oo armuline, oo armastav, oo armas Neitsi Maarja!

V – Palveta meie pärast, Püha Jumala Ema

R – et me võiksime olla väärt Kristuse tõotusi.

Veel Maarja kummardamist! „Kiitus Pühale Kuningannale?“ See peab nali olema. Jälle, kus sai alguse see äärmuslik patuse Maarja kummardamine? See EI alanud Piiblist ega algkogudusest. Ma ütlen sulle, kus kohast see kõik algas….iidsest paganlikust Baabülonist !

PALVETAGEM: Jumal, Sinu ainusündinud Poja elu, surma ja ülestõusmisega Sa ostsid meile igavese elu tasud; kink, mida me anume Sinult, et mil mõtiskleme nendel Püha roosikrantsi salapäradel, me võiksime peegeldada seda, mida need sisaldavad ja omandada, mida need lubavad. Selle sama Kristuse meie Issanda kaudu. Aamen.

FATIMA PALVE: Kõige Püham Kolmainsus – Isa, Poeg ja Püha Vaim – ma kummardan sind sügavalt. Ma pakun Sulle kõige hinnalisemat Jeesuse Kristuse Ihu, Verd, Hinge ja Jumalikkust, mis olemas kõikjal maailma seadusetelkides, et ülekohut, jumalateotust ja leigust parandada, mil Teda on solvatud. Ning Tema Kõige Pühama Südame ja Puhta Maarja Südame piiritu vooruste läbi ma anun Sinult patuste pööramist.

„Kõlagu see palve üle terve maa.“ – Maarja

Fatima palve: Mu Juma, ma usun, ma kummardan, ma loodan ja ma armastan Sind. Ma palun Sinult andestust nende pärast, kes ei usu, ei kummarda, ei looda ja ei armasta Sind.

Maarja, Püha Roosikrantsi Kuninganna, palveta meie pärast. Maarja, Rahukuninganna, palveta meie pärast. Maarja, Meie Armastav Ema, palveta meie pärast.

Kas pole mitte huvitav, et see katoliikluse „õnnistatud neitsi“ kannab samuti nime „Taevakuninganna“. Jeesus ütles: „Teie kummardate, mida te ei tea…“ (Johannese 4:22). Katoliiklastel pole mingit aimu, mida nad kummardavad, nad ütlevad, et see on „Jumal“, samal ajal jumaldades Maarjat igal sammul. Maarjat on ülistatud enam kui 2226-s sõnas igas roosikrantsi palves. Igas roosikrantsi palves! See on täielik jumalateotus Kõikvõimsa Jumala vastu! Jumal on selgelt öelnud Jesaja 42.8-s, et Tema EI jaga oma au teistega…

„Mina olen ISSAND, see on mu nimi, ja mina ei anna oma au teisele ega oma kiidetavust nikerdatud kujudele.“ – Jesaja 42:8

Isegi ühiselt viidatud „Issanda Palvele“ (mis tegelikult on „jüngri palve“), Jeesus õpetas meid tunnistama Jumalat ja ainult Jumalat…

„Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.“ – Matteuse 6:13

Sõber, ära ole petetud, on vale kummardada ingleid. Samuti on vale kummardada inimest nagu näiteks Maarjat…

„Ärgu võtku teie võiduandi ükski, kes seda tahab alandlikkuse ja inglite teenimise kaudu, ja kes selle üle, mis ta on näinud, asjata oma lihalikus mõistuses hoopleb“ – Kolossa 2:18

MEMORARE: Pea meeles, kõige armulisem Neitsi Maarja, et kunagi pole teatud, et keegi, kes on pagenud Sinu kaitse alt, anunud Sinu abi või otsinud Sinu eestkostet, oleks jäetud abistamata. Inspireeritud sellest kindlustundest, me lendame su juurde, neitsite Neitsi, meie Ema. Sinu juurde me tuleme; Sinu ees me seisame, patusena ja kurvana. Lihaks saanud Sõna Ema, vaatamata mitte meie palumisele, vaid Sinu armule, kuula ja vasta meile. Aamen.

Viisteist Maarja lubadust kristlastele, kes etlevad palvehelmestega

•  Kes iganes saavad ustavalt teenima mind palvehelmestega etlemisel, saavad osa silmapaistvast armust.

•  Ma luban oma erilist kaitset ja suurimat armu kõigile, kes etlevad palvehelmestega.

•  Palvehelmed saavad olema võimas relv põrgu vastu; see hävitab pahed, vabastab patust ja peletab eemale ketserluse.

•  See põhjustab heade tegude ja vooruste õitsengu. See tõmbab inimese südant maailma armastusest ja selle tühisusest eemale ja tõstab inimest igaveste asjade ihaldamisse. Et hinged saaksid ennast pühitseda sellisena.

•  Need, kes usaldavad ennast mulle palvehelmeste kaudu, ei saa hukkuma.

•  Kes iganes etleb minu palvehelmestega pühendunult, peegeldades salapäras, ei saa kunagi olema vaevatud ebaõnne poolt. Ta ei saa kogema Jumala viha ega saa hukka minema surres ettevalmistamata. Patused saavad olema muudetud; õiglus saab püsima armus ja pälvib igavese elu.

•  Need , kes on tõeliselt ustavad minu palvehelmestele, ei saa surema ilma Kiriku sakramendita.

•  Need, kes on ustavad etlema minu palvehelmestega, saavad omama oma elu ajal ja surres Jumala valgust ja Tema armu küllust ja saavad jagama õnnistatute väärtusi.

•  Ma saan kiirelt vabastama puhastustulest hingi, kes pühendunud minu palvehelmestele.

•  Minu Minu palvehelmeste lapsed saavad nautima taevas suurt au.

•  See, mida sa palud minu palvehelmestega, seda sa ka saad.

•  Neile, kes propageerivad minu palvehelmeid, ma tõotan abi kõigis nende vajadustes.

•  Ma olen omandanud oma Pojalt, et kõik roosikrantsi vennaskonna liikmed saavad oma eestkostja, elus ja surmas, kogu taevalikus kohtus.

•  Need, kes ustavalt etlevad minu palvehelmestega, on minu armastatud lapsed, Jeesuse Kristuse õed ja vennad.

•  Pühendus minu palvehelmestele on eriline märk saatusest.

(Antud St. Dominic’ile ja Õnnistatud Alan’ile) Trükiluba: Patrick J. Hayes New York’i DD Peapiiskop)

————————————————————————————————-

PALVEHELMED, ROOSIKRANTS, ROOSIPÄRG JA NEITSI MAARJA KUMMARDAMINE – loe lisa siit

————————————————————————————————-

MIKS meile igapäevased palvehelmed?

•  Meie Leedil on 117 tiitlit. Ta valis selle tiitli Fatimal: „Mina olen Roosikrantsi Leedi.“

•  Püha Francis de Sales ütles, et kõige parem meetod palvetamiseks ON – Roosikrantsi Palve.

•  Püha Thomas Aquinas jutlustas 40 päeva järjest Itaalias, Roomas Kiitusest Maarjale.

•  Püha John Vianney, preestrist patroon, oli harva nähtud palvehelmesteta.

•  „Palvehelmed on nuhtluseks kuradile“ – paavst Adrian VI

•  „Palvehelmed on armu aare“ – paavst Paulus V

•  Pedro Pio, stigmaaktiline preester, ütles: „Palvehelmed on RELV“

•  Paavst Leo XIII rääkis 38 korda meie Leedist ja Roosikrantsist. Ta palvetas iga päev 15 kümnendikku.

•  Püha Luis Marie Grignion de Montfort kirjutas: „Palvehelmed on kõige võimsam relv puudutamaks Jeesuse Süda, kes on meie Lunastaja, kes nii väga armastab meie Ema.“

•  MAARJA, PÜHADE INGLITE KUNINGANNA – PALVETA MEIE EEST!

•  „Jeesus, Maarja, ma armastan Teid, päästke hingi“

•  J.M.J. = JEESUS, MAARJA, JOOSEP – Püha Perekond…

Rooma katoliku religioon on kägarikuks kogutud inimeste väljamõeldud traditsioone, pettusi, valereligioone ja isegi paljud kristlikud õpetused SEGUNEVAD ühte… kuid see kindlasti POLE kristlik. Kurat on meister võltsimises (2.Korintose 11:13-14). Saatan on alati varjanud oma pettusi ja valet tõe elementidega, et petta masse. Ma palvetan, et sa ei saaks olema üks Saatana ohvreid, hakates kinni ebapiibellikest Rooma katoliikluse ketserlustest.

Jumal õnnistagu sind ja avagu su silmad tõe tunnetamiseks…

„Kes tahab, et kõik inimesed pääseksid ja tuleksid tõe tundmisele.“ 1.Timoteose 2.4

Loe lisa

PALVEHELMED, ROOSIKRANTS, ROOSIPÄRG JA NEITSI MAARJA KUMMARDAMINE – loe lisa siit

————————————————————————————————-

Kuidas saada päästetud? Mida jeesus rääkis uussünni kohta? Kas sa oled kindel, et oled päästetud? Kas sa lähed peale surma taevasse? Oled ikka kindel? Loe lisa

————————————————————————————————-

Viiteid internetist

Soovitame häid kodulehti internetist:

  • VALEÕPETUSED -Kodulehekülg, mis mõeldud selleks, et paljastada mitmeid petlikke valeõpetusi, mis jätavad mulje, et nad justkui oleksid kristlikud õpetused.
  • Miks Maarja nutab? – online traktaat neitsi Maarja kummardamisest.
  • Mary Worship – ülevaatlik leht, mida tähedab Maarja kummardamise kultus. (ingliskeelne)
  • Of the Worship of Images – piltide – kujude kummardamisest (ingliskeelne)
  • Mary Worship? – online raamat endise katoliku nunna kirjutatud.

PALVEHELMED, ROOSIKRANTS, ROOSIPÄRG JA NEITSI MAARJA KUMMARDAMINE – loe lisa siit

————————————————————————————————-

Soovita KUI JULGED meid usk.ee/palvehelmed oma tuttavatele ja sõpradele aga eriti neile, kes selle VALEÕPETUSE KÜÜSI on sattunud! Levita seda viidet ineterneti foorumites ja kommentaarides. Saa teed heateene sadadele eksituses olevatele!Ära karda MAINSTREAM kirikukristlaste tagakiusu ja pilkeid! Kiusasid nad taga Jeesust ja Õpetajat ning kiusavad taga ka sind ja Tema õpilasi, kes jäävad ustavaks Piiblile! Oled sa kordagi kuulnud kristlikest raadiotest seda – sellist teemat? Kui EI siis miks, küsi MIKS? Miks vaikitakse – salatakse – varjatakse nii tõsiseid asju, kuhu on jõudnud Kristuse Ihu? Oma maine – populaarsuse – heade suhete jms. nimel tehakse pattu – ignoreeritakse valesid ja eksitusi!

————————————————————————————————-

Allikas: 2006  The Sword Of The Spirit Ministries – Kõik Õigused Neitsi Maarja eksituse materjale levitada tõe tunnetamiseks ja inimeste päästeks!