Ettevaatust – moodsa-armu ehk hüperarmu eksitus!

Lisatud 02.12.2014 kategooriasse VALEÕPETUSED - hoidu neist | Pole kommentaari »

huperarm-moderne-arm-opetus

Juba paar aastakümmet on tuure kogumas ja aina populaarsust kogumas kõrvadele meeldiv kuulata – “teraapia teoloogia”.  Sajandeid on kristlik kogudus maadelnud Jumala seaduse (Jumala käsud) vastaste ideoloogiate ja valeõpetustega. Aga see on midagi uut, kuna selle kavala õpetuse järgi, me saame olla ja elada seaduse (Jumala käskude) vastu ning elada, kuidas me tahame, kuna me oleme armu all ning Jeesus maksis automaatselt ka kõik meie tulevased patud!

Loe tervet postitust

VALEÕPETUSED

Lisatud 17.12.2009 kategooriasse | Comments Off on VALEÕPETUSED

TUNTUMAD JA ENAMLEVINUMAD VALEÕPETUSED JA VALED, MIS LEVIVAD KRISTUSE IHUS

Valeõpetuste teemad ja loetelu – vaata lisa

Mis on valeõpetus? Kindlasti ei ole see pelgalt väike väärarusaam või teadmatusest tingitud valetõlgitsus. Selle pähe määritakse täna meie maal Kristuse Ihus levivaid VALEÕPETUSI! Oh vend, see on pelgalt väike tühiasi,“ mitte nii oluline teema“, tema õigus arvata asju nagu ta tahab.

Aga mis on siis valeõpetus? Nagu nimigi ütleb, on see õpetus, mis on algusest lõpuni vale või õige õpetus, mille sisse on istutatud eksitav vale! Tavaliselt on valeõpetus kaunistatud tõega aga see sisaldab eksitavaid valesid. Valeõpetus on ebapiibellik õpetus, mida armastatakse, usutakse, pooldatakse, levitatakse ja kaitstakse. Selle levitajaid nimetatakse aga algkoguduse päevil VALEÕPETAJATEKS! Inimesed, kes kisuvad välja teatuid teemasid ja ebaterveid õpetusi ning eksitavad nendega Kristuse Ihu – Jumala lapsi! Jeesus hoiatas korduvalt!

1.Jh.2,21 Mina ei ole teile kirjutanud sellepärast et te ei tea tõde, vaid et te seda teate ja et ühtki valet ei tule tõe seest.

Valed ei tule tõest? Kust tulevad valeõpetused. On Jumala prohveteid, kes on näinud, et põrgust maapeale tulevad sellised torukujulised tunnelid, mis teatud intervalliga pumpavad maapeale kõiksugust ilgust ja jäledust. ka eksituse deemon ja sarnased vaimud tulevad sealt. Nende strateegia on hoopis teine, nemad tulevad „religioosse maskiga“, kenade kirjakohtadega, mahedate sõnadega. Kindlasti tuleb üsna suures hulgas valearusaamasid erinevatest asjadest. Selleks võib olla teadmiste – info puudumine, piibli tervikõpetuse puudulik tundmine, kontekstist väljarebitud kirjakohad, valedel motiividel Jumala Sõna kuulutamise tulemusena, riidude – kadeduse jms. tulemusena vastandamise õpetused jms. Kuradil on lihtne liikuda sellises vees. Need on sellised eksitused ja valed, mis tõusevad esile eksitusele soodsast olukorrast. Samas on Piibli mõistes selgelt ka sellist liiku valeõpetusi, mis tulevad esile lihast või kurjast vaimust.

Jk.3,15 See ei ole see tarkus, mis tuleb ülalt, vaid muldne, maine, kurjast vaimust pärit.

Kes on aga eksitaja. Kes moonutab õiget asja. Kes toob pooltõdesid. Kelle eesmärk on sogastada ja ähmastada Piiblis kirjutatud sõnumit? See on saatan – Kurat! Ta tuli Jeesuse juurde kirjakohtadega Pühakirjast – Piiblist. Kontekstist välja kistud ja valel ajal vales kohas kasutatavad kirjakohad. Tema tahab ka anda usklike küsimustele vastuseid ja selgitusi, mis moondavad Jumala tahet ja Tema eesmärke meie eludes. me peame olema targad ja katsuma õpetused läbi palves ja Pühas Vaimus.

Mk.9,42 Ja kes pahandab üht neist pisukesist, kes minusse usuvad, sellele oleks parem, et veskikivi temale kaela pandaks ja ta merre visataks!

Me peame mõistma, et Jumal ei vaata sellistele asjadele läbi roosade prillide ja Ta ei õnnista VALESID! Püha Vaim ei kinnita Tema Au ilmumisega valeõpetusi ja valesid kubisevaid jutlusi. Seepärast on ka osades kogudustes selline vaime põud. Preester Eeli pojad oma sõnakuulmatusega tõid rasked ajad Iisraelile. Eeli pojad on vaimulik hoiatus valeõpetustest, mida me nunnutame ja seedime ning õigustame! Need võivad rahulikult kaunistada meie jumalateenistusi eksitades jumala lapsi. Nõnda nagu Eeli pojad nõnda ka valeõpetused toovad põua ja needuse – sõnakuulmatuse pärast on Issanda Sõna haruludus ja ei ole võidmist!

Jr.5,30-31 Kohutavat ja jäledat sünnib maal: prohvetid kuulutavad valet, preestrid õpetavad nendega käsi-käes ja mu rahvas armastab seda nõnda! Aga mida te teete, kui sellele tuleb lõpp?

Põgene valeõpetuste eest! Viska minema need raamatud, mis on neid täis. Ära loe raamatuid, mis sisaldavad rohkem valet, kui tõde. Et tunda ära ÕIGET asja, ei pea sa õppima tundma kõiki valesid! Ei sa pead ÕIGE asjaga igapäevaselt tuttavaks saam, see anna sulle võime tunda ära järjekordne vale, mida ei pruugi olla isegi üles tähendatud jms. Sama printsiip kehtib Ameerikas pangatellerite koolitusel, kus nad praktilises tundides õpivad tundma õiget raha, seda katsudes, mudides ja loendades. Nad ei õpi enamlevinud valesid rahatähti vaid õigeid rahatähti, mis annab võime hiljemalt näppude vahel juba ära tunda võltspaberi!

L.119,163 Ma vihkan valet ja see on mu meelest jäle, ent sinu käsuõpetust ma armastan!

Kristlasena peame mõistma, et valeõpetustel on 2 peamist suunda. Võib öelda, ka valeõpetused on kristlaste jaoks kahe allikaga. Ühed on need, mis on väljas ja teised on need, mis on sees.

1) Valeõpetused, mis on maailmas. Saatan on valede isa ja põrgu pumpab päevast päeva esile uusi ideoloogiaid, arusaamu, seisukohti, ilmutusi, tõdesid jms. Tänase maailm kubiseb erinevatest religioonidest, sektidest, filosoofiatest jms. Hinduismil arvatakse olevat ligi 10 000 erinevat voolu – suunda. Kas kurat ei üllata oma pagasi mitmeküllase sisuga. See on fakt ja teadmine, et üheks valeõpetuste allikaks on rüveda deemoni poolt seestunud maailm. (Ef.2,2) Meie maal enamlevinud valeõpetustest on juttu sellel lehel. Need on liikumised – sektid, mis on oma alguse saanud või oma õpetuse laenanud osaliselt piiblist. Nad kuulutavad oma tõde, millele on ka Piiblist ehk siis Jumala Sõnast otsitud kinnitusi.

2) Valeõpetused, mis on Kristuse Ihus. Õpetused, mis tõusevad üles jumalarahva seas, keset Jumala Kogudust. Tavaliselt kui kristlased loevad Jumala Sõnast hoiatusi, katsuge, et teid keegi ei eksitaks, peavad nad silmas eksitust mis on väljas (väärreligioonid, sektid jms). Naiivselt eeldame, et mina olen päästetud kristlane ja Püha Vaimu täis ning ma saan aru, kui saatan tuleb tänaval vastu punased sukad jalas, roosakas miniseelik seljas ja kuldne hark käes. tegelikkus on aga üsna testsugune. Eksitus, mis liigub ringi Jumala Kojas- ristikoguduses ehk kristlaste seas on palju peenem. On õpetusi, millede sisse on kodeeritud KOOD – eksitada. Kood viia inimesi Jumala juurest eemale, Jumala headuse juurest eemale, jms. Need salakavalad, vaga kõnega, veenvate sõnadega, ilusate jutlustega ümbritsetud sõnumid ja õpetused aga eeldavad üsna selget ja igapäevast Jumala Sõna tundmist ja palveelu! On asju, mida tuleb läbi katsuda Jumala Sõnaga ja vaimus! Kas see õpetus austab Jeesust ja Jumalat. Kas see tühistab või kinnitab Kolgatal tehtud tööd. Kas see õpetus tekitab usaldusväärsust Jumala Sõnast, usujulgust vaimset nälga, avatud südant jms.

Enamus valeõpetusi, väärarusaamasid kasvab välja, kus enda läbielamised ja ekslik tunnetus ülendatakse Jumala Sõnale – kirjakohtadele. Siis otsitakse ja leitakse oma valearusmaale Piiblist kinnitust. Jumal saatis selle haiguse, et ma haiglas olles rohkem piiblit loeks ja palvetaks jne. Jah kõik olukorrad võivad tulla kasuks (Jumal pöörab õnnetused ja hädad meie kasuks) aga Jumal ei kiusa kedagi, Tema ei piina kedagi haigustega see on kuradi töö! Kahjuks ülistavad paljud täna kuradi tööd ja teevad tühjaks Jeesuse armuõpetust ja mis veel hulle tallavad Püha Lepingu verd ehk siis tühistavad Kolgata tehtud töö – tervendusleping! Võetakse enda või kellegi läbielamine, unenägu, “Jumal rääkis Talle” ning sellele otsitakse Piiblist kinnitust. Aga kas siis see püha väga võitud vend, kes täna igavikus on rääkis valet? Aga kas sa tahad siis öelda, et mu vanaema, kes seda rääkis oli halb usklik? Tõeline asi aga kasvab välja hoopis vaimus, kus Jumal annab uurides ja lugedes Tema Sõna ilmutuse Tema plaanist. Kesteel püsivad õpetused on läbi katsutud palves ja nad kannavad taevast vilja. Kui olla väga kriitiline siis on suur osa nö. “teoloogilisest” – hingelise lähenemise ja tõlgitsusega kristlikke raamatuid RÄMPS, mis ühel päeval põleb ära!

Kodurahu, „lihaliku-hingelise oikumeenia“säilitamiseks, tehakse kompromisse Jumala Sõnaga ja piibli algtõdedega. Jumal aga räägib meile „vaimulikust oikumeeniast“, ühtsusest vaimus, osadusest tõe sees! Meid ei ole kutsutud osadusse „pool-tõdes“ või „ühtusse vales“. Need väikesed rebased, näiliselt süütud õpetused, valesti tõlgitsetud kirjakohad ja piibli algtõed tekitavad väga suuri läbikukkumisi Kristuse Ihus. Need väikesed rebased uuristavad ja nõrgestavad kristliku koguduse KALJUT – mis on Kristus – Sõna sai lihaks! Koguduse vundament on Jumala Sõna! Ma tunnen häbi osade pastorite ja jutlustajate suhtes, kes on täna uppumas liberaalteoloogiasse ja eksiõpetuse sasipuntrateisse. Jumal halastagu meie peale, Piibel on ikka veel tõde ja 100% Jumala Sõna!

Kahjuks on meie maal rohkem mõistuse treenitud teolooge, kui 5 teenistuse (Ef.4,11) õpetaja ande. Jumala poolt kutsutud piibliõpetajad ja võitud Pühakirja seletajad – jutlustajad on need, kes toovad ilmutuse valgust. Jumal ei ole keelanud meil kellelgi mõelda oma peaga aga „Tema on pannud mõned …“ Kristuse Ihusse, et õpetada. Kui kutsutud ja võitud piibliõpetajad tõusevad avardub arusaam ja asjad loksuvad omasse kohta. Eestimaa Kristuse Ihu on aastakümneid laastanud väärarusaamad, vildakad õpetused aga ka põrgust esilekerkinud valed ja VALEÕPETUSED!

Apostlid ja prohvetid seismas tõe eest!

Nende äratundmiseks ja väljajuurimiseks on vaja apostleid ja prohveteid! Apostli kutsumises on and näha mingi õpetuse juuri ja mõju tulevikuks, sp. nad ka kiivalt ja radikaalselt kaitsevad ALGÕPETUST ja piibelikke arusaamasid kohaliku koguduse jaoks.

Jumal peab tõstma meie maal üles võitud prohveteid (prohvet liigub tavaliselt õpetamise annis), kes avalikult Jumala Vaimus juhituna urgitsevad ja veavad valguse kätte kõik vildakad – ebapühad ja laastava mõjuga VALEÕPETUSED! Need on nagu „keelatud vili“ mis on vastu võetud või „keelatud sõjasaak“ mis on maetud sügavale usklike südamesse. See „keelatud vara“ rikub ära pühaduse ja kurvastab Püha Vaimu! Püha Vaim kinnitab vaid Jumala Sõna ehk Tõde! Imestame, miks on nii vähe vaimuandeid, vaimu liikumist jms. Püha Vaim ei kinnita valeõpetusi ja kogudusi, kus neid igapäevaselt kuulutatakse ja levitatakse!

Jumal peab tõstma üles meie maal võituid apostleid, kes on alusepanijad. Kes on kiivad ja tulihingelised algtõdede kaitsjad ja õpetajad. Kel on võidmine ja Jumalik võime näha õpetusi läbi ja mõista nende eesmärke.

See on teema mis ajab nii mõndagi raevu ja paljastab tema allika – rüveda allika. Tõeline Jumala ilmutus kannab endast puhtust ja tarkust, mis annab Au Jumalale ja suunab Kolgata tehtud tööle. Kahjuks on Kristuse Ihus väga palju õpetusi ja tunnetusi (jällegi oma kogemuste ülendamine ja Jumala Sõnast kõrgemaks tõstmine), mis süüdistavad Jumalat haiguste ja õnnetustes, mis tühistavad Piibli tõotusi (Uue ja parema Lepingu tõotusi), mis kisuvad kristlasi Vana Lepingu käsu alla, mis tühistavad Jumala tõotusi (5-ne teenistus, Püha Vaimu annid, ristimine, keeled jms), mis tallavad enda alla Püha Lepingu verd – Jeesuse Kristuse kallist ristisurma ja lunastustööd (tervenemise teema).

Võibolla sa ei kuule mitte kunagi selliselt kõnelejaid oma koguduses aga tea et on kajamas prohvetlik hääl, mis katsub läbi ning saavad üles tõusma apostellikud annid, mis roogivad Kristuse Ihust välja asju, mis on mäda ja vildakaks vundamendiks., Kohtumõistmine algab Jumala Kojast, Isand Jeesus Kristus külastab neid kogudusi, kus Teda sisse lastakse ja roogib veepesemisega Sõna sees välja rämpsu ja prahi, et valmistada pruutkogudust laitmatuna ja plekita – veatumana enese ette, et see võiks joosta oma võidujooksu lõpuni ja lõpetada ülesande, milled Isand Jeesus Kristus kogudusele andnud on!

Oleme jõudnud ka aega, kus Püha Vaim paljastab mitmeid selliseid valeõpetusi. Ära karda rääkida tõde, isegi kui see läheb sulle maksma tagakiusu ja kaaskristlase äratõukamise või põlguse! JUMAL ON TERVENDAJA MITTE HAIGUSTEGA PIINAJA! Ära tee VALEDEGA kompromissi, sa kaotad osa tunnetuse ja tundlikkuse Pühas Vaimus! On neid, kes näevad ja kuulevad, mida Vaim tahab öelda. Te olete õnnistatud ja teile antakse lisa … ja on neid kelledelt võetakse isegi see, mis temal on, kuna ta tahab ajada oma rida – oma õpetusi jms.

Mt.13,12 Sest kellel on, sellele antakse, ja tal on küllalt; aga kellel ei ole, sellelt võetakse ka see, mis tal on!

Tõde teeb vabaks …!


vend Kristuses

Valeõpetuste teemal artiklid  – vaata lisa

Kes on kristlane? Mida tähendab olla kristlane? Loe lisa

PALVEHELMED, ROOSIKRANTS JA ROOSIPÄRG – NEITSI MAARJA ja PAAVSTI KUMMARDAMINE   Loe lisa


Valik viiteid – temaatilised kodulehed:


Tuntumad valeõpetused
ja suurimad sektid!
Loe lisa


JÄLGIGE JA OLGE
ETTEVAATLIKUD
NING ÄRGE LASKE
ENDID EKSITADA