Jumalik tervis

Kallis sõber, kes sa oled võitlemas oma haigusega ja oled väsinud. Sa oled silmitsi mõne ravimatu haigusega. Meditsiin ja arstid ei oska sind enam aidata. Sa oled kulutanud palju raha oma tervise peale.

Tea seda, et üle maailma sajad tuhanded inimesed on kogenud Jumala üleloomulikku tervendavat väge oma elus ja saanud vabaks haigustest. Jumala jaoks ei ole ükski haigus liiga suur. Kas tõesti Jumal hoolib sinust ja soovib sind aidata?

On olemas Jumala Ravim. Selleks et mõista, mis see on ja kuidas see sinu elus töötaks ning muutusi esile tooks, pead sa tutvuma selle ravimiga. Sa pead õppima seda regulaarselt ja usus manustama. Milleks heita see kõrvale lihtsalt eelarvamuse, ebausu või pelga kuulujutu peale. Tee see asi endale selgeks, kas Jumala tervendab ka tänapäeval ja kas ka sinul on võimalik sellest osa saada!

Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu, ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud! Jesaja 53,4

Jumal tervendab ka tänapäeval! Loe Jumala Sõnast tõotusi – lubadusi!

Kas on võimalik terveks saada ka ilma ravimiteta? Kas imed sünnivad ka tänapäeval?

Kirjakohad:

Jakoobuse 5:13-16
Kui kellelgi teie seast on vaeva, siis ta palvetagu; kui kellegi käsi hästi käib, siis ta laulgu kiituslaule. Kui keegi teie seast on haige, siis ta kutsugu enese juurde koguduse vanemad ja need palvetagu tema kohal ja võidku teda õliga Issanda nimel. Ja usupalve päästab tõbise, ja Issand teeb ta terveks; ja kui ta on pattu teinud, siis see antakse temale andeks. Tunnistage üksteisele oma eksimused ja palvetage üksteise eest, et saaksite terveks; õige inimese vägev palve suudab palju.

Laulud 107:19-20
Aga oma kitsikuses nad karjusid Jehoova poole ja tema päästis nad nende ahastustest!Ta läkitas neile oma sõna ja parandas nad ning päästis nad nende hukatuse aukudest!

Jesaja 53:4-5
Tõepoolest võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid! Meie aga pidasime teda vigaseks, Jumalast pekstuks ja vaevatuks! Ent teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu! Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu, ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud!

Õpetussõnad 4:20-23
Mu poeg, pane tähele mu sõnu, pööra oma kõrv mu kõnede poole! Ära kaota neid enesel silmist, hoia need oma südames; sest need on eluks sellele, kes need leiab, ja terviseks kogu ta ihule! Hoia oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu!