VAIMUD! Kas kummitused on reaalsed? Mida ütleb Piibel kummituste kohta?

kummitus-foto-eesti

Inglise keelses King James Version Piiblis on sõna vaim kasutatud 108 korda. Seejuures ei kasutata seda kunagi mõne surnud inimese vaimu kohta. Seda kasutatakse ainult kahel viisil. Esiteks kasutatakse fraasi “andma ära vaimu” tähenduses “surema”. Teiseks esineb nimi “Püha Vaim” kolmanda isikuna Jumala Kolmainsusest. Surnute vaime käsitleb Piibel kui “tuttavaid vaimudena”, isikutena, keda kunagi hästi tunti või oldi lähedane (Js 8:19 jne), ja keelab neid küsitleda ja ennustusi otsida.

Kas surnud saavad majja kummitama tulla? Piibel ütleb Ii 7:9-10: “Pilv kaob ja läheb ära, nõnda ei tõuse ka see, kes läheb alla surmavalda. Ta ei tule enam tagasi oma kotta ja tema ase ei tunne teda enam”.

Kui inimesed surevad, jõudmata lõpetada tähtsat ülesannet, kas nad muutuvad siis vaimuks, käivad kummitamas ja inimesi hirmutamas? Ps 146:4: “Kui tema vaim välja läheb, siis ta pöördub tagasi oma mulda; selsamal päeval kaovad tema kavatsused”.
Kas head inimesed muutuvad ingliteks, kui nad surevad? Jumala inglid on algupäraselt taevased olendid, mitte surnud inimeste vaimud. Inglid loodi enne inimkonda. Ps 8:5-6: “Siis mis on inimene, et sa temale mõtled, ja inimesepoeg, et sa tema eest hoolitsed? Sa tegid ta pisut alamaks Jumalast ja ehtisid teda au ja austusega”.

Mis ütleb Piibel vaimudega suhtlemise kohta?

Js 8:19: “Ja kui nad ütlevad teile: “Küsitlege surnute vaime ja ennustajaid, kes sosistavad ja pomisevad, siis vastake: Kas rahvas ei peaks küsitlema oma Jumalat? Kas tuleb elavate pärast küsitleda surnuid?”
Mida ütleb Piibel nende kohta, kes suhtlevad vaimudega? 3 Mo 19:31: “Ärge pöörduge vaimude ja teadjate poole, ärge otsige neid, et te ei saaks nende läbi roojaseks! Mina olen Issand Teie Jumal!”

Selles maailmas eksisteerivad kurjad vaimud, kes on langenud inglid, kes järgisid Saatana mässu Jumala vastu. Ilm 12:09: “Suur lohe heideti välja, see muistne madu, keda hüütakse Kuradiks ja Saatanaks, kes eksitab kogu ilmamaad – ta heideti maa peale ja tema inglid heideti koos temaga”.

Vaimud on reaalsed, kuid nad ei ole Jumala head inglid ega meie surnud lähedased. Saatan peibutab meid. Ef 6:11-12: “Pange ülle Jumala sõjavarustus, et te suudaksite seista kuradi salanõude vastu! Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega”.

2 Kr 11:14-15: “Ja see ei ole ime, sest saatan ise moondab ennast valguse ingliks. Seepärast ei ole midagi erilist, kui ka tema teenrid endid moondavad õiguse teenriteks. Nende eluots tuleb nende tegude järgi!”

Me ei pea kartma Saatana ja tema kehastusi ega surnuid vaime jms, kui me anname oma südame Jeesusele ja hoiame end eemale kõigist sellistest okultsetest või saatanlikest tegevustest, sensitiividest ja spiritismist.

1 Jh 4:1,4: “Armsad, ärge usaldage iga vaimu, vaid katsuge vaimud läbi, kas nad on Jumalast … Teie, lapsed, olete Jumalast ja olete nad ära võitnud, sest see, kes on teis, on suurem sellest, kes on maailmas”.

Jk 4:7-8: “Alistuge siis Jumalale! Pange vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest. Tulge Jumala ligi, siis tuleb tema teie ligi!”

Jumala inglid juhendavad ja kaitsevad meid; nad ei tee meile halba ega peta meid. Ps 91:11-12: “Sest tema annab oma inglitele sinu pärast käsu sind hoida kõigil su teedel. Kätel nad kannavad sind, et sa oma jalga ei lööks vastu kivi”.

Kui meil on Jeesusega tõsi taga ja me kuuletume Temale usus, ei pea me kartma Saatana võimu.

Lk 10:19: “Vaata, ma olen andnud teile meelevalla kõndida madude ja skorpionide peal ja vaenlase kogu väe peal ja miski ei tee teile iial kahju”.

Ro 8:31: “Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu?”

Ro 8:38-39: ” Sest ma olen veendunud, et ei surm ega elu, ei inglid ega peainglid, ei praegused ega tulevased, ei väed, ei kõrgus, ei sügavus ega mis tahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses, meie Issandas”.

Usk.ee